Делегування дій над вхідними документами

По документах, що були надіслані Вам для виконання дій «Погодження» чи «Підписання», Ви можете передати виконання цих дій іншому користувачу від Вашої особи.

Виберіть вхідний документ, дію по якому Ви бажаєте делегувати, відкрийте його і на інформаційній панелі натисніть на кнопку «Делегувати дію».

В модальному вікні, що відкрилось, введіть ідентифікатор користувача, якому буде делегована дана дія, та натисніть кнопку «Зберегти»:

Назва кнопки «Делегувати дію» буде змінено на «Видалити делегування», а поряд з’явиться інформація про користувача, якому була делегована дія.

У користувача, якому був делегований документ, з'явиться вхідний документ, а на інформаційній панелі по документу буде відображена інформація від кого був надісланий документ, і хто делегував дію щодо цього документа:

Після виконання делегованих дій користувачем, статус документа зміниться на «Оброблений», а піктограма Мої дії на «Підписано» або «Погоджено», в залежності від того, яку дію було призначено по документу.

До того, як користувач, виконає делеговану дію, Ви можете видалити делегування. В цьому випадку у користувача, якому раніше було направлено делегування, доступ до документу буде обмежений.