Автоматичне налаштування маршруту зі змінним отримувачем

Завдання: Необхідно автоматично налаштовувати маршрут на документи, коли всі отримувачі в маршруту однакові, окрім отримувача-контрагента.

1.Створення нового розділу за параметрами

Для початку створимовласний розділ з документами , відібраними по певним критеріям (фільтрам).

Для цього натисніть на іконку + поряд з назвою «Мої розділи».

У вікні створення розділу вкажіть назву розділу та оберіть фільтри , згідно яким документи будуть потрапляти до нього. Наприклад, потрібно, щоб в цей розділ потрапляли лише договори, що створені мною.

Для цього обиремо наступні параметри нового розділу:

  • Розділ –«Мої документи»
  • Тип – «Договір»
  • Мій ідентифікатор –обираємо ідентифікатор, за яким будуть завантажуватись договори в систему
  • Статус –«Завантажений»

Натисніть «Продовжити».

Наступний етап налаштування нового розділу – налаштування маршруту до документів в ньому.

Створіть маршрут погодження для розділу і даний маршрут будуть автоматично назначатися до всіх документів, що будуть підпадати під ознаки розділу.

Для цього перейдіть в «Налаштування доступу» та з пункту меню оберіть «Налаштувати маршрут»:

Наприклад, перша група отримувачів буде співробітник Вашої компанії, а друга - контрагент.

Створюємо 1 групу отримувач – контрагент.

Вкажіть назву групи, за необхідності зазначте «Примітку», якщо вона буде завжди однаковою для отримувача, оберіть дію (наприклад, Погодження) та вкажіть email/-s отримувача/-ів:

Створюємо 2 групу отримувач – контрагент.

Вкажіть назву групи, за необхідності зазначте «Примітку», якщо вона буде завжди однаковою для всіх отримувачів-контрагентів, оберіть дію (наприклад, Погодження) та встановіть галочку в пункті «Отримувача вказано в атрибутах документа».

Натисніть«Зберегти» .

Створений Вами розділ буде відображалися в складі розділу «Мої розділи».

Для редагування розділу чи його видалення натисніть на піктограму «стрілка вниз», що з’являється при наведенні на назву створеного розділу.

2.Завантаження документів, які будуть потрапляти під ознаки створеного розділу

Для того, щоб завантажити документ на портал, натисніть кнопку «Завантажити»:

У модальному вікні, що відкрилося, обираємо необхідний файл з комп’ютеру.

Максимальний розмір файлу, що можна завантажити, 20Мб.

Та для того, щоб до документу було налаштовано маршрут зі створеного розділу, обов’язково заповнюємо наступну інформацію про документ:

  • Тип – - договір
  • Додаткові дані (приватні) ,Назва Email отримувача, Значення - вказуємо email контрагента,якому маємо надіслати цей документ.
  • За необхідності можна вказати інші дані по документу, такі як, Сторони, дата, номер і таке інше.

Натисніть «Завантажити» .

Документ попаде в створений розділ «Відправка на контрагента» та до нього буде застосований маршрут згідно цього розділу.

Надалі для всіх документів, що відповідатимуть фільтрам створеного розділу маршрут буде налаштовуватись автоматично.