Про захищені носії особистих ключів (ЗНОК)

Що таке захищений носій особистих ключів?

Захищений носій особистих ключів (ЗНОК) - засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Відповідність засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги» підтверджується документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Де можна придбати захищений носій особистих ключів?

Захищені носії особистих ключів можна придбати у виробників засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Умови придбання, вартість та інші питання можна дізнатись на сайтах виробників:

  • АТ «IIT» (електронний ключ “Кристал-1”, електронний ключ “Алмаз-1К”);
  • ТОВ «АВТОР» (електронний USB-ключ SecureToken-337, електронний ключ SecureToken-337F).